fbpx

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst (de bestelling) te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF file link), maar bent hiertoe niet verplicht. Ook hebben we een contactformulier voor jou om op die manier te kunnen herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die jij tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen, nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen in goede conditie hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Mijn artikel is defect

Indien een artikel defect is, kun je een claim indienen. Dit doe je via ons contactformulier. Geef in de tekst duidelijk aan om welke bestelling en product/materiaal het gaat, beschrijf duidelijk de schade of het defect en voeg eventueel foto’s toe.

Geef alsjeblieft zoveel mogelijk details over het defect, zodat we je claim sneller kunnen verwerken.

Mocht je vragen hebben neem dan rechtstreeks contact met ons op via email (info@tsnukbox.nl) of telefoon 06-21 64 33 70

Kan ik een artikel ruilen?

Het direct omruilen van een artikel is helaas niet mogelijk. Neem contact met ons op via het contactformulier, email of telefonisch. We zullen dan samen bekijken hoe we dit op kunnen lossen.

Omschrijf altijd duidelijk waarom je het wilt ruilen, geef het bestelnummer en materiaalnummer door.

Hoe stuur ik een artikel retour?

Je hebt het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.  Na annulering heb je nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De kosten voor retour terug naar ons zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van deze mogelijkheid, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Ons postadres is te vinden op onze website onderaan elke pagina of in de contact sectie.

Mocht je voor de verzending geen TSNUKBOX® doos meer in je bezit hebben dan kun je ook een andere doos gebruiken voor de verzending.

Wanneer je een retourzending afgeeft bij een pakketpunt van PostNL of DHL, krijg je een Track & Trace code waarmee je je zending kunt volgen vanaf het pakketpunt tot aan ons kantoor. Bewaar die goed.

Als wij vervolgens je retourzending ontvangen en verwerkt hebben, ontvang je hierover een retourbevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook direct het nieuwe rekening- of restitutiebedrag.

Mocht je twee weken na het retourneren van je bestelling nog geen e-mail hebben ontvangen van ons, neem dan contact op met ons. Wij helpen je graag verder.

Meer informatie omtrent retouren is ook te vinden onder herroepingsrecht.

contactformulier

Terugbetaling

Het kan tot 14 dagen duren voordat retourzendingen zijn verwerkt. Als je retourzending is verwerkt, wordt het aankoopbedrag zo snel mogelijk teruggestort naar de bij ons bekende betaalgegevens.

Garantie bij Merahki

Je dient bij ontvangst van de producten deze onmiddellijk grondig te controleren. Je kunt op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien je niet binnen veertien (14) dagen, nadat je het gebrek ontdekt hebt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ons daarvan schriftelijk op de hoogte hebt gesteld. 

Herroeping-formulier voor ontbinding Koop op Afstand

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst (de bestelling) te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die jij tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen, nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen in goede conditie hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Aan: Merahki v.o.f.
Vestigings- en bezoekadres: Beekstraat 54, 6001 GJ Weert

KvK-nummer: 76497577
Telefoonnummer: +31 621643370
E-mailadres: info@merahki.nl

Wij delen u hierbij mede dat wij onze overeenkomst ontbinden betreffende de verkoop van de volgende:

Bestellingnummer: _________________

Product(en): _________________

Beschrijving: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Datum: _________________

Plaats: _________________

Ondertekening: _________________