fbpx

PRIVACY VERKLARING Merahki v.o.f.

Merahki v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende te Weert (6001 GJ) aan de Beekstraat 54, hierna te noemen “Merahki v.o.f.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Merahki v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Merahki v.o.f. u over de manier waarop Merahki v.o.f. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Merahki v.o.f. worden aangeboden op www.tsnukbox.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Merahki v.o.f. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Merahki v.o.f. past wat u op www.tsnukbox.nl ziet aan op uw interesses. Merahki v.o.f. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

   

 2. Doel
  Merahki v.o.f. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.tsnukbox.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Merahki v.o.f. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Merahki v.o.f..

   

 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Merahki v.o.f. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Merahki v.o.f. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.tsnukbox.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Merahki v.o.f. uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Merahki v.o.f. dat doet.

   

 4. Uw account
  In uw account op www.tsnukbox.nl slaat Merahki v.o.f. onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), e-mailadres, telefoonnummer, geboorte datum, geboortedatum kind(eren), naam kind(eren), geslacht kind(eren), aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst & opgegeven informatie en interesses.

   

 5. Klantenservice
  U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Merahki v.o.f. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Merahki v.o.f. gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

   

 6. Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Merahki v.o.f. heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Merahki v.o.f. samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Merahki v.o.f. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via uw persoonlijke “Mijn TSNUKBOX” account.

   

 7. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Merahki v.o.f. over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Merahki v.o.f. bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

   

 8. Prijsvragen
  Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Merahki v.o.f. om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

   

 9. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.tsnukbox.nl houdt Merahki v.o.f. uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Merahki v.o.f. haar aanbod aan u daarop aanpassen. Merahki v.o.f. gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.tsnukbox.nl meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

   

 10. Verbetering van diensten Merahki v.o.f.
  Merahki v.o.f. kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Merahki v.o.f. uitvoeren, geeft Merahki v.o.f. uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

   

 11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Merahki v.o.f. gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Merahki v.o.f. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Merahki v.o.f. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

   

 12. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Merahki v.o.f. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Merahki v.o.f..

   

 13. Social media
  Op sommige plekken op www.tsnukbox.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Merahki v.o.f. krijgt geen toegang tot uw social media-account.

   

 14. Andere doeleinden
  Tot slot kan Merahki v.o.f. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

   

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Merahki v.o.f. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Merahki v.o.f. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Merahki v.o.f. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Merahki v.o.f. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

   

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Merahki v.o.f. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Merahki v.o.f. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@merahki.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Merahki v.o.f. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.tsnukbox.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

   

Artikel 6 Aansprakelijkheid Merahki v.o.f.

1. Merahki v.o.f. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Merahki v.o.f. verwerkt ten behoeve van www.tsnukbox.nl. Merahki v.o.f. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Merahki v.o.f. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.tsnukbox.nl, tenzij Merahki v.o.f. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Merahki v.o.f. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.tsnukbox.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.tsnukbox.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.tsnukbox.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-03-2020.